Visstid ofta inkörsport till tillsvidareanställning

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD "En visstidsanställning är ofta en inkörsport till en tillsvidareanställning. Hos oss är visstidarna få, men det är en anställningsform som vi alltid kommer att behöva", säger Evelina Karlsson, personalchef på Achima Care med huvudkontor i Karlskrona.

Evelina Karlsson 2

Evelina Karlsson

Achima Care startade för snart 10 år sedan som ett bemanningsföretag med inriktning mot läkare och sjuksköterskor, men utvecklades mycket snart till ett vårdföretag med idag åtta vårdcentraler och tre rehabenheter från Skåne i söder till Västmanland i norr. Expansionen har skett genom att Achima Care undan för undan tagit över befintliga vårdcentraler.

– Vi verkar inom fem landsting eller regioner och tänker fortsätta växa inom dessa områden, berättar Evelina Karlsson.

Hon började själv som visstidsanställd på Achima Care.

– Det var på en befattning som då hette koordinator. Jag rekryterade sjuksköterskor till våra kunder, säger Evelina Karlsson, som snart fick en tillsvidareanställning och som sedan 2009 arbetar som personalchef.

Achima Care har i dagsläget 220 tjänster på hel- eller deltid fördelade på yrkeskategorierna sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, läkarsekreterare, kuratorer, psykologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

– Av dessa är knappt fem procent visstidsanställda. Visstidstjänsterna används exempelvis i avvaktan på att en ST-läkare ska få sitt godkännande från det aktuella landstinget, förklarar Evelina Karlsson.

Företaget drivs enligt en filosofi kallad The Achima Way. Den innebär bland annat att medarbetarna ska känna arbetsglädje, vara stolta över sitt arbete och våga sticka ut med det som gör dem unika.

Här ingår också ett förhållningssätt som fokuserar på att erbjuda den bästa möjliga vården och det bästa möjliga bemötandet. Som ett led i filosofin började Achima Care först av alla svenska vårdcentraler sälja receptfria läkemedel. För att verkligen betona vikten av The Achima Way får alla nyanställda en introduktionsutbildning i Karlskrona under två dagar.

– Den idealiska situationen med tanke på The Achima Way och behovet av kontinuitet skulle vara om alla kunde vara tillsvidareanställda på heltid, men det är inte realistiskt. Därför är det nödvändigt med visstidsanställningar, menar Evelina Karlsson.

Achima Care är ett dotterbolag till det familjeägda auktoriserade bemannings- och konsultföretaget Pelmatic Sweden AB. Företagen har gemensamt kontor i Karlskrona.

– Pelmatic kan hjälpa till med att täcka upp tillfälliga vakanser inför en rekrytering, men i övrigt vill vi ha medarbetare som är anställda av oss, säger Evelina Karlsson.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning viktig väg till första jobbet

ALMEDALSVECKAN Efterfrågan på medarbetare varierar och påverkar företags verksamhet. För att kunna hantera olika situationer måste företag kunna vara flexibla. ”Just nu har vi högsäsong och på vår restaurang Gondolen har vi varje dag ungefär 500 lunchtallrikar, men i januari är det närmare 120. Därför måste vi ha visstidsanställningar”, sa Anna Lallerstedt, vd på Eriks restauranger.
NYHET Publicerad:

"Visstid är ett gummiband som parerar förändringarna"

ARBETSMARKNAD "Stor flexibilitet är direkt avgörande för hotell- och restaurangbranschen. Här ingår att vi behöver visstidsanställda som ett gummiband för att parera de otroligt snabba förändringarna", säger Anders Nilsson, vd och ägare till Ystad Saltsjöbad.
NYHET Publicerad:

Kungsberget ger ungdomar meriter för framtiden

ARBETSMARKNAD Av de 178 på lönelistan hos Kungsbergets Fritidsanläggningar i Järbo var bara sju tillsvidareanställda på heltid under förra året. Resten säsongs- eller timanställdes. Det är en ganska självklar fördelning på en skidort.
NYHET Publicerad:

"Bra att parterna får hantera visstidsanställningar"

VISSTID Regeringen presenterade igår ett förslag till ändringar av regelverket kring visstidsanställningar. Svenskt Näringsliv har inte sett något behov av att acceptera EU-kommissionens krav på förändringar av reglerna avseende visstid. "I ett läge när regeringen bestämt sig för att acceptera EU-kommissionens krav är det bra att regeringens förslag ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan" , säger Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställningar öppnar för fasta jobb

ARBETSMARKNAD Många företag är beroende av visstidsanställda medarbetare när det är högtryck i verksamheten, visar en ny rapport. ”Att värna företagens möjligheter att anställa på visstid ger också chans för fler arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Vinklat om visstid

KOMMENTAR Att visstidsanställningar faktiskt är vägen in på arbetsmarknaden för många arbetslösa, och i hög utsträckning leder till fast jobb nämns sällan i medierna. Inte heller att många företag är helt beroende av att kunna anställa medarbetare på visstid.
NYHET Publicerad:

Visstidsjobb vägen till fast anställning

ARBETSMARKNAD Kortvariga jobb är en språngbräda till fast anställning. För företag är det en fördel att kunna öka bemanningen vid en efterfrågetopp, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift för unga ett orosmoln

HOTAR JOBBEN Förslaget om höjd arbetsgivaravgift för unga skapar oro i företagarleden. Det skulle enligt Katarina Andersson kosta hennes företag 100 000 kronor och äventyra 2-3 jobb.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen beroende av visstid

ARBETSMARKNAD Inom restaurangbranschen syns tydliga skillnader på lönsamma och mindre lönsamma månader. Visstidsanställningar är ofta en förutsättning för att företagen ska klara upp- och nedgångarna. "Flexibilitet när det gäller anställningsformer gör att ungdomar kan få in en fot på arbetsmarknaden", säger krögaren Ingemar Eberstål.
NYHET Publicerad:

Fler i Lysekil får jobb tack vare visstid

ARBETSMARKNAD "Utan möjlighet att visstidsanställa hade vi inte vågat ta in så många som vi gör nu. Både företaget och medarbetaren får en chans att känna varandra på pulsen och ta reda på om vi trivs tillsammans", säger Mats Andersson, vd på H-Fönstret i Lysekil.
NYHET Publicerad:

Visstid ofta inkörsport till tillsvidareanställning

ARBETSMARKNAD "En visstidsanställning är ofta en inkörsport till en tillsvidareanställning. Hos oss är visstidarna få, men det är en anställningsform som vi alltid kommer att behöva", säger Evelina Karlsson, personalchef på Achima Care med huvudkontor i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

LO svartmålar visstidsanställningar

ARBETSMARKNAD Visstidsanställningar fungerar som en språngbräda till fasta jobb för unga. Men anställningsformen utmålas av arbetarrörelsen som arbetsmarknadens främsta gissel. LO:s agerande riskerar att sätta stopp för den positiva jobbutvecklingen för unga, anser Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Böda camping beroende av visstidare

ARBETSMARKNAD Böda Camping drar in en stor del av sin årsomsättning under sex hektiska sommarveckor. Det innebär väldigt stora svängningar i behovet av personal. "För oss är det väldigt viktigt att ha bra möjligheter att visstidsanställa. Utan visstidare får vi inte den nödvändiga flexibiliteten", säger Anna Barkevall på Böda Sand på norra Öland.
NYHET Publicerad:

Lågsäsong för bröllop kräver flexibla anställningar

ARBETSMARKNAD Under årets tre sista månader ligger omsättningen hos Anina Brud- & Festspecialisten i Helsingborg 50-60 procent under den genomsnittliga nivån för andra månader. En enkel förklaring är att inte så många gifter sig den tiden på året. "Därför behöver vi visstidsanställda. Enbart tillsvidareanställningar fungerar inte i vår bransch", säger Agnetha Estberger, vd och ägare till Anina.
NYHET Publicerad:

LO vantolkar visstidsanställningarna – igen!

KOMMENTAR Andelen visstidsanställda är lägre 2014 än 2007. Det visar en rapport som LO presenterar idag. Rapporten visar att tillsvidareanställningen är en ohotad norm på svensk arbetsmarknad och att det inte finns någon dramatisk förändring vad gäller visstidsanställningarna. Men ändå lever LO i en världsbild av att visstidsanställningarna ”har exploderat”, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Felaktig bild av visstidsanställningar

KOMMENTAR Vi har många gånger under de senaste åren kunnat läsa nyhetsrubriker som förkunnat att ”visstidsanställningarna ökar” och att ”missbruket av visstidsanställningar ska stoppas”. Dessa rubriker och uttalanden är i bästa fall onyanserade och i vissa fall direkt felaktiga.
NYHET Publicerad:

Politiska förslag hämmar viljan att anställa

ENKÄT Slopat tvåundantag i LAS och begränsningar av möjligheten att visstidsanställa är exempel på politiska förslag som allvarligt minskar viljan att anställa hos företagen. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. Företagaren Marianne Ohlson kallar förslagen för skrivbordsprodukter. ”De som har skrivit förslagen har ingen koll på hur företag fungerar”, säger hon.