Denna fråga är avslutad

Sänkt tull målet i WTO-förhandlingar

Världshandelsorganisationens så kallade Doha-runda för ökad frihandel startade 2001, men lades i malpåse i juli 2008, efter att det visat sig omöjligt att nå enighet om storleken på tullsänkningarna för jordbruk i industriländerna och för färdigvaror i nya industriländer som Indien och Brasilien.

Svenskt Näringslivs huvudmål i WTO-förhandlingarna är bland annat att sänka tullarna för alla industrivaror till högst tio procent i genomsnitt, med nolltullar för flera nya varuområden. Låga tullsatser under tre procent bör tas bort. Höga tullsatser bör sänkas till högst 15 procent.

Dessutom bör frihandel med tjänster införas genom harmonisering och ömsesidigt erkännande av nationella regelverk inom olika tjänsteområden.

Svenskt Näringsliv vill vidare se ökad frihandel för jordbruksråvaror och livsmedelsprodukter genom att alla former av exportstöd helt elimineras och inre stöd och gränsskydd kraftigt reduceras. EU:s och andra i-länders snedvridande handel med jordbruksprodukter bör reformeras.