Ökade handelshinder kräver bättre företagsklimat

NYHET Publicerad

KOMMENTAREN Få länder i världen är så beroende av frihandel som Sverige. Vi bör därför utnyttja dagens högkonjunktur till att göra vårt företagsklimat så bra som möjligt, särskilt med tanke på de protektionistiska strömmningarna i USA och EU.

Urban Bäckström i närbild.

Går tillbaka. Sverige är på väg in i en recession, varnar Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

Foto: Lars Pehrsson / SvD / SCANPIX

Den inrikespolitiska debatten inför presidentvalet i USA den 4 november nästa år kommer sannolikt att handla om en fråga som kommer att få stora långsiktiga konsekvenser för världsekonomin: den allt starkare ekonomiska populismen / protektionismen i USA.

Inom det demokratiska partiet är detta uppenbart redan nu. Den frihandelsvänliga politik som president Clinton bedrev tycks nu överges i snabb takt av de demokratiska kandidaterna – inklusive Hillary Clinton som nyligen gladdes över det stöd hon fick från en av den amerikanska politikens främsta protektionister, den tidigare kongressledamoten Richard A Gephardt. Hon har också förklarat sig vara motståndare till det föreslagna frihandelsavtalet med Sydkorea.

Den politiska alliansen kring frihandelspolitiken bedöms nu vara död. Nancy Pelosi, representanthusets demokratiske talman, driver hårt linjen att kongressen måste återskapa medelklassens framtidstro. Globaliseringen ses som ett hot mot amerikanernas ekonomiska trygghet och just nu är det ingen ledande politiker som vågar ta den debatten.

Till den bilden hör den växande uppmärksamheten i amerikanska medier av det man upplever som ett hot från de stora statliga finansiella fonder som kontrolleras av dels länder som Kina dels länder med stora oljetillgångar. Dessa enorma finansiella resurser placeras inte längre i amerikanska statsobligationer utan nu allt oftare i företag. Kinas köp av en del av Blackstone Group väckte starka protektionistiska redaktioner i kongressen.

Om man för över den diskussionen till svenska förhållanden kan man givetvis dra olika slutsatser. Det var nu ett bra tag sedan vi hade en debatt om ”blågult kapital” men jag tror att det är en diskussion som återkommer. I Tyskland har Angela Merkel just aviserat att regeringen nu överväger en lagstiftning för att skydda t ex landets energiinfrastruktur från att bli uppköpt av utländska investerare som har politiska snarare än ekonomiska motiv. Det finns i de flesta EU-länder protektionistiska strömningar. Tyvärr.

För den som är anhängare av en dynamisk, liberal ekonomisk ordning är givetvis inte minst ökande amerikansk protektionism ett rejält orosmoln. Men slutsatsen för en liten, öppen ekonomi som den svenska kan knappast bli något annat än att vi måste säkerställa vår egen konkurrenskraft. Det handlar då inte bara om goda villkor i många olika avseenden för våra exportföretag utan också om goda villkor för de som vill investera i Sverige.

Hur väl ett land lyckas attrahera utländska investeringar beror på många faktorer. I ökad utsträckning beror det på faktorer som öppenhet och förmåga att samarbeta. Konkurrensen är så intensiv, teknikutvecklingen så kostsam och tidsaspekten (”time to market”) så avgörande att förmågan att skapa strategiska allianser har blivit en viktig konkurrensfaktor både för företag och länder. Ett lands institutioner och attityder – den ”mottagarkapacitet” som bärs upp av företagskultur, utbildningssystem, forskarsamhälle etc.– är av avgörande betydelse inte bara för att attrahera utländska investeringar, utan också för att investeringarna ska ge en bra avkastning för landet.

Diskussionen om kampen om de utländska investeringarna har ännu bara börjat. Den kampen är så intensiv därför att utländska investeringar har en allt större betydelse för länders tillväxt. Det är av största vikt att svensk politik också beaktar det perspektivet framöver.

Det internationella ekonomiska landskapet är stadd i snabb förändring och inte minst vad som sker i USA under de närmaste åren kommer att ha mycket stor betydelse för Sverige. Få länder i världen är mer beroende än Sverige av frihandel mellan länder. Därför är det extra viktigt för oss att den internationella ekonomiska miljön är så fri som möjligt från tullar, kvoter och andra regleringar.

Lika bra att vi ser om vårt hus i tid och utnyttjar dagens högkonjunktur att göra vårt företagsklimat så bra som över huvud taget är möjligt. Det kommer mindre goda tider då vi kommer att ha stor glädje av de reformer vi nu genomför under den sittande riksdagens mandatperiod.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bali-avtal räddar spillror ur frihandelsvraket

KOMMENTAR Sedan Doha-rundan havererade 2008 har WTO försökt rädda vad som räddas kan. Under ministerkonferensen på Bali enades man i sista minuten om bland annat handelsunderlättande åtgärder. Avtalet bevisar att WTO inte är helt lamslaget och det inger hopp inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Viktig framgång för frihandeln

KOMMENTAR Nyligen godkände Europaparlamentet EU:s frihandelsavtal med Sydkorea. Att alla de svenska ledamöterna röstade för avtalet är ett välkommet tecken på en samsyn om utrikeshandelns betydelse för vår välfärd. Nu måste EU gå vidare med fler frihandelsavtal.
NYHET Publicerad:

Handelskrig avlägset mellan USA och Kina

KOMMENTAR Skrämselskottet från USAs representanthus är främst avsett för den inhemska opinionen. Ett fullskaligt handelskrig mellan USA och Kina är inte särskilt troligt i närtid. Det skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, som ett inlägg kring valutastriden mellan USA och Kina.
NYHET Publicerad:

Avskaffade varutullar EU-USA ger stora vinster

INTERNATIONELL HANDEL En ny rapport från ECIPE – the European Centre for International Political Economy – visar på väsentliga ekonomiska vinster och handelsfördelar av att avskaffa tullarna på den transatlantiska handeln mellan EU och USA.
NYHET Publicerad:

Svensk protektionism hindrar tillväxt i tjänstenäringen

HANDEL Sverige utmålas internationellt som en frihandelsvänlig nation. Men på tjänstesidan finns inte samma öppenhet, visar en genomgång av världshandelsorganisationen WTO:s senaste frihandelsrundor.
NYHET Publicerad:

WTO-uppgörelse kräver ny strategi

HANDEL Ännu än gång har medlemsländerna i WTO misslyckats med att förhandla fram ett nytt globalt frihandelsavtal. Olof Erixon, Svenskt Näringsliv, är inte förvånad över utgången och poängterar att framtida förhandlingar kräver nya strategier.
NYHET Publicerad:

Myt och fakta om EU:s handelspolitik

KOMMENTAR Vid årsskiftet ingick EU ett nytt ekonomiskt partnerskapsavtal med 76 utvecklingsländer i Afrika, Karibien och Stilla Havet. Tvärt emot vad vissa hävdar, så gynnar det båda parter.
NYHET Publicerad:

Protektionism snubbeltråd för ekonomin

KOMMENTAR Internationella investeringar bör kännetecknas av öppenhet, ömsesidighet och transparens. Protektionistiska ryggmärgsreaktioner ersättas av sansad eftertanke. Det mår företagen och ekonomin bäst av.
NYHET Publicerad:

Ökade handelshinder kräver bättre företagsklimat

KOMMENTAREN Få länder i världen är så beroende av frihandel som Sverige. Vi bör därför utnyttja dagens högkonjunktur till att göra vårt företagsklimat så bra som möjligt, särskilt med tanke på de protektionistiska strömmningarna i USA och EU.
NYHET Publicerad:

Doha-rundan i dödsryckningar?

KOMMENTAR Förhandlingarna om ett nytt multilateralt frihandelsavtal blev en flopp. EU och USA visade sin ovilja att ge u-länder tillträde till viktiga jordbruksmarknader.
NYHET Publicerad:

Svårt hantera separata frihandelsavtal

KOMMENTAR Internationellt verksamma företag gynnas av generella avtal med många motparter. Därför måste aktörerna i Doha-rundan ta sig samman och ro iland ett nytt multilateralt handelsavtal.
NYHET Publicerad:

Gamla handelsmönster håller än

KOMMENTAR Gamla handelsmönster består. Det är inom EU som vår stora marknad ligger. 60 procent av exporten och 70 procent av importen sker med EU-länder.
NYHET Publicerad:

"Återuppta frihandelsrundan nu"

FRIHANDEL Handels- och arbetsgivarorganisationer i Europa vädjar i ett upprop till WTO- länderna att nå ett genombrott i de låsta handelspolitiska diskussionerna.
NYHET Publicerad:

Merkels USA-initiativ värt allt stöd

KOMMENTAR Handel är ett plussummespel där alla är vinnare. Svenskt Näringsliv stödjer därför förbundskansler Angela Merkels ambition att få fart på handeln över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Sverige ledande på tjänsteexport

HANDEL Sveriges tjänsteexport har ökat stort de senaste tio åren. Varuexporten går desto sämre – Sverige har tappat fler marknadsandelar än alla andra västeuropeiska länder, visar en rapport från Exportrådet.
NYHET Publicerad:

Nytt WTO-avtal ska blåsa liv i den globala tillväxten

DEBATTARTIKEL Ett nytt WTO-avtal måste innehålla stora förbättringar av infrastrukturen för handel och investeringar och samtidigt ge ett lyft åt den globala tillväxten och näringslivet.
NYHET Publicerad:

Stora utmaningar för nya handelsministern

GLOBALISERING Att få alla EU-länder att se globalisering och frihandel som en möjlighet blir den verkligt stora utmaningen för vår nya handelsminister, menar Hans Ekdahl på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Doha-rundan går att rädda

KOMMENTAR Det är dags att lappa ihop vrakdelarna från den havererade Doha-rundan. Tjänstehandelsförhandlingarna måste avslutas, tullhanteringen bli enklare och byråkratin minska.
NYHET Publicerad:

Doha-rundans förlisning skadar näringslivet

Att Doha-rundan havererat är en stor besvikelse, som på olika sätt skadar näringslivet. Det säger Svenskt Näringslivs ordförande Michael Treschow till den pågående diskussionen om rundan.