SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länFullbokat

”Business Forum för FN:s hållbarhetsmål”

Näringslivet har en central roll för genomförandet av FN:s 17 hållbarhetsmål, såväl nationellt som globalt. Handel och ett konkurrenskraftigt näringsliv är grundläggande förutsättningar för länders ekonomiska utveckling. Lösningar på många av de globala utmaningar som pekas ut i Agenda 2030 finns i näringslivet, inte minst vad gäller de ekologiska utmaningarna kring klimat, vatten och resursförbrukning, men självklart också kring de sociala och ekonomiska utmaningarna.
 
Det svenska näringslivet ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Utformning av produkter och tjänster inkluderar hållbar utveckling som en självklar parameter, och det finns ett starkt engagemang på ledningsnivå. Men vad krävs för att företag i Sverige ytterligare ska kunna bidra till att nå de globala målen? Hur skapar vi i Sverige största globala hållbarhetsnytta?

Medverkar under dagen gör bland andra:

 • Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister
 • Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv
 • Fredrik Persson, Ordförande, ICC Sweden
 • Adam Brånby, ägare, Gränsfors bruk
 • Tom Erixon, VD, Alfa Laval
 • Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute
 • Jan Moström, VD, LKAB
 • Helena Stjernholm, VD, Industrivärden
 • Christina Båge Friborg, Head of Sustainable Business, Sandvik
 • Lena Hök, Senior Vice President, Green & Community Investment, Skanska
 • Frida Koff, Kommunikations- och Hållbarhetschef, Hemfrid
 • Louise König, Chef hållbar utveckling, Coop
 • Henrik Nerell, Environmental Manager, McDonald's
 • Åsa Pettersson, Hållbarhetschef, Scania

Registrering från kl. 08.30. Efter seminariet följer lunchmingel.

Ansvarig: Maria Sunér Fleming, 08-553 431 37.

Datum och tid

 • Onsdag 20 december 2017, kl. 09:00 – 12:00

Plats

Industrisalen, Näringslivets Hus , Storgatan 19, Stockholm