SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

De kunskapsbaserade tillgångarna i en ny teknisk verklighet

AI, 3D-skrivare, blockkedjor – exemplen är många på en hög förändringstakt. Inte nog med att förändringstakten är hög, förändringarna har potential att radikalt förändra såväl samhället i stort som villkoren för företagande. Detta kallas ibland med ett samlingsuttryck för den fjärde industriella revolutionen, eller rent av industri 4.0.
 
En viktig faktor i denna utveckling är de kunskapsbaserade tillgångarna – big data, patent, upphovsrättigheter, varumärken och know-how. Värden i många företag idag utgörs av dessa kunskapsbaserade tillgångar, samtidigt som lagstiftningen som ligger till grund för dem har sin bakgrund i 1800-talsregleringar. Detta kan faktum påverkar såväl möjligheterna till innovation som möjligheterna att ta tillvara på de innovationer som skapas.
 
Svenskt Näringsliv bjuder in till ett seminarium där konsekvenserna av den fjärde industriella revolutionen lyfts, inte minst i relation till de kunskapsbaserade tillgångarna. Med detta följer en uppmaning om att Sverige, med vår höga digitala mognad, ska gå i bräschen.
 
Moderator: Cecilia Garme

Fullständigt program finner du här

Kaffe serveras från 12.30

Datum och tid

  • Tisdag 11 december 2018, kl. 13:00 – 16:00

Plats

Näringslivets hus, Wallenbergaren , Storgatan 19, Stockholm