SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

De små tillväxtföretagens förutsättningar

Sverige har under lång tid haft problem med att skapa nya storföretag. Samtidigt har Sverige under senare år haft en rad framgångsrika små techföretag, men efter en snabb start har företagen slutat växa i Sverige eller sålts av.
 
Svenskt Näringsliv fokuserar därför i en ny rapport på just mindre tillväxtföretag i Sverige. Har dessa företag speciella förutsättningar och skiljer sig deras behov från andra företags? En del av studien innehåller en enkätundersökning riktad till ett antal startupföretag med tillväxtpotential och svaren jämförs med hur det ser ut i näringslivet i stort. Rapporten landar i ett antal rekommendationer för hur politiken bör förändras för att ge dessa företag bättre möjlighet att stanna och växa i Sverige.
 
Rapporten är skriven av Anders Bornefalk, Svenskt Näringsliv och ekonomie doktor.
 
Rapporten presenteras på ett seminarium i Stockholm där, förutom rapportförfattaren, Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv, Johan Eklund, professor i nationalekonomi och VD för Entreprenörskapsforum, Daniel Wiberg, chefekonom Företagarna, Jonatan Hedin, VP Analytics & Operations, Universal Avenue och Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson Liberalerna, Carin Wallentin, LO och Johan Kreicbergs, nationalekonom och tidigare huvudsekreterare i Entreprenörskapsutredningen och nu verksam på Swedbank medverkar.


Moderator är Pernilla Ström. Fler namn tillkommer.
 
Kaffe serveras från 9.30

Anmälan på länken nedan
 
Antalet platser är begränsat
 
Välkommen

Datum och tid

  • Onsdag 21 februari 2018, kl. 10:00 – 12:00

Plats

Näringslivets Hus, "Wallenbergaren", Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Robert Gidehag