SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Elitism som nytta – om humaniora och bildning i den svenska akademin

Välkommen till det andra seminariet i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den offentliga styr- och resursutredningen för högskolan.

I syfte att bistå den offentliga Styr- och resursutredningen med ett näringslivsperspektiv har Svenskt Näringsliv initierat en skuggutredning i vilken ett antal fristående skribenter ombetts skriva om frågeställningar eller områden som vi ser som särskilt viktiga för näringslivet.
 
Den andra rapporten, Elitism som nytta – om humaniora och bildning i den svenska akademin är författad av Anna Victoria Hallberg. Anna Victoria Hallberg är Fil.dr. i litteraturvetenskap och jobbar till vardags som utredare på ledningskansliet på Södertörns högskola och är en flitig debattör i humanvetenskaperna och universitetsvärlden i stort.
 
Anna Victoria Hallberg vill se en mer elitistisk humaniora och anser att humanioras utbredning på svenska lärosäten behöver stramas åt. Den behöver bli mindre men bättre. Hon anser heller inte att det finns någon motsättning mellan bildning och nytta.

Programmet kommer att uppdateras inom kort.

Frukost serveras innan seminariet, från kl. 08.15.

Datum och tid

  • Torsdag 15 mars 2018, kl. 09:00 – 10:30

Plats

Näringslivets Hus. Lokal: Solen, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Mikaela Almerud