SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Framtidens skolval 

Välkommen till ett frukostseminarium om framtidens skolval!


Debatten om det fria skolvalet är ständigt aktuell. Oavsett hur de politiska diskussionerna förs kan ett skolvalssystem som inte uppdateras och förbättras på sikt undergräva legitimiteten för valfrihetsystemen inom skolväsendet. Diskussionen kring kötid, lottning, gemensam antagning och segregation kommer med all sannolikhet finnas kvar. Det gör det angeläget att föra en diskussion om hur skolvalet kan förbättras framöver.
 
Svenskt Näringsliv har gett forskarna Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms universitet i uppdrag att analysera hur ett reformerat skolvalssystem skulle kunna förbättra skolmarknadens funktion.
 
I rapporten ”En välfungerande skolmarknad” ger Kessel och Olme en rad exempel på möjliga reformer. Genom bra systemdesign och smart teknik skulle skolvalet kunna förse kommuner och fristående skolor med värdefull information och underlätta för dem att möta efterfrågan och bättre information skulle hjälpa huvudmännen att förbättra sin verksamhet och skolornas resultat. Utökad information skulle också kunna hjälpa elever och föräldrar att göra bättre och mer medvetna val. Den 9 maj lanserar vi rapporten i samband med ett frukostseminarium. Kom och diskutera utformningen av framtidens skolval med oss!

Frukost serveras från 08.30