SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Hur bidrar konkurrens och friskolor till kvaliteten i grundskolan?


Svensk skola debatteras flitigt och det råder en stor enighet om att vi behöver höja kvaliteten. Ofta befinner sig friskolorna i debattens centrum men hur ofta diskuteras vad de kan bidra med för att förbättra skolan?
 
Svenskt Näringsliv har gett Gabriel Heller-Sahlgren i uppdrag att analysera Skolinspektionens stora nationella undersökning ”Skolenkäten” där man frågar lärare och elever i både kommunala och friskolor i grundskolan om hur de bedömer sina skolor. I analysen tas också upp om positiva omdömen uppnås på bekostnad av akademiska resultat eller om positiva omdömen och kunskapsresultat samvarierar.  Därutöver har vi även låtit Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl undersöka sambandet mellan friskolors lönsamhet och den utbildningskvalitet som uppnås.
 
Välkommen till ett seminarium där resultaten från dessa analyser presenteras följt av en diskussion om hur svensk grundskolekvalitet kan stärkas och vilken friskolornas roll är i detta. Vad kan göras för att möta lärarbristen, öka likvärdigheten och höja kvaliteten i undervisningen? Hur kan friskolornas roll inom svensk grundskola utvecklas?
 
Medverkande:

  • Peter Fredriksson, GD Skolverket
  • Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid London School of Economics
  • Henrik Jordahl, docent vid IFN, Institutet för Näringslivsforskning
  • Anders Morin, ansvarig för Välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
  • Karin Rebas, skolpolitisk expert, Svenskt Näringsliv

 
Moderator: Robert Thorburn

Datum och tid

  • Fredag 15 juni 2018, kl. 10:00 – 11:30

Plats

Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm

Kontaktperson

Robert Thorburn