SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Öka autonomin – minska den politiska styrningen

Välkommen på det första seminariet i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den offentliga Styr- och resursutredningen för högskolan.

I syfte att bistå den offentliga Styr- och resursutredningen med ett näringslivsperspektiv har Svenskt Näringsliv initierat en skuggutredning i vilken ett antal fristående skribenter ombetts skriva om frågeställningar eller områden som vi ser som särskilt viktiga för näringslivet.

Den första rapporten, Öka autonomin – minska den politiska styrningen är författad av Peter Honeth som har en lång erfarenhet inom både politik och akademi på olika positioner, bland annat som universitetsdirektör och förvaltningschef på Lunds universitet och som statssekreterare på utbildningsdepartementet. Peter Honeth pläderar bland annat för att lärosätena ska få ökad frihet och uttrycker viss oro över att kontrakt mellan regeringen och lärosätena riskerar leda till ökad detaljstyrning.

Rapporten kommer att kommenteras av Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv och före detta styrelseordförande för Uppsala universitet. Därefter kommer Fredrik Christiansson (C) och Hanna Victoria Mörck (V) från utredningens politiska referensgrupp att kort reflektera över rapporten och det som sagts.

Välkommen att mingla med eftermiddagskaffe efter seminariet.

Ansvarig: Mikaela Almerud

Datum och tid

  • Torsdag 15 februari 2018, kl. 13:00 – 14:30

Plats

Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm