KONFERENS Län: Stockholms län

Svenskt Näringslivs ordinarie stämma 2019

Torsdagen den 23 maj kl 11.00 i Stockholm

Endast för inbjudna ombud och stämmodeltagare.

Frågor besvaras av VD-Sekretariatet: stamma@svensktnaringsliv.se

eller Chatarina Falk, tel 08-553 430 13

Registreringen är öppen från kl 10:30