LogoLogo
LogoLogo
Nyhet31 maj 2016

Nya skattehöjningsförslag strider mot arbetslinjen

Svenskt Näringsliv kritiserar i ett remissvar regeringens förslag om att ännu fler arbetande svenskar ska få hög marginalskatt. ”Förslaget strider mot vad som får anses vara en rimlig uppfattning om arbetslinjen”, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Johan Fall

Regeringen har remitterat ännu ett förslag om skattehöjning som innebär att en större del av löneinkomster ska beskattas med hög marginalskatt. Marginalskatten anger hur mycket skatten är på en inkomst på marginalen. Över vissa inkomstnivåer, s.k. brytpunkter, höjs marginalskatten. Enkelt uttryckt handlar det då om att man får behålla mindre av det man tjänar extra.

Den nu föreslagna skattehöjningen följer tätt på en tidigare skattehöjning som remitterades bara för några månader sedan. Det nu aktuella förslaget tar sikte på att urholka den brytpunkt där marginalskatten skärps från 52 procent till 57 procent. Det förslag som lades fram tidigare i år handlade om brytpunkten där marginalskatten skärps från 32 till 52 procent.

Båda skattehöjningarna tar sikte på just skattesystemets brytpunkter och går ut på att urholka hur brytpunkterna varje år räknas upp i takt med pris- och löneökningar. Både det tidigare och det nya förslaget innebär att fler personer kommer att träffas av hög marginalskatt. Sammantaget över 2016 och 2017 kommer skattehöjningarna att omfatta mer än 100 000 fler personer. Därmed kommer det totalt vara ca 1,3 miljoner personer som får behålla mindre än hälften efter skatt, om de ökar sin inkomst. Det motsvarar ungefär var tredje heltidsarbetande.

Det är i hög utsträckning anställda i vanliga yrken som drabbas. Detta gäller en stor majoritet av de heltidsarbetande bland exempelvis läkare, civilingenjörer och piloter. Det gäller också närmare hälften av alla poliser, nästan två av tre präster och drygt var tredje barnmorska. En längre lista över yrkesgrupper finns här.

De flesta andra länder har lägre marginalskatter. En genomgång av 36 konkurrentländer visar att det är 31 stycken som alltid låter skattebetalarna behålla mer än hälften av sina inkomstökningar, alltså överstiger marginalskatten inte 50 procent. Bland det fåtal länder där marginalskatten kan bli över 50 procent inträder den beskattningsnivån vid högre inkomster (brytpunkter) än vad som är fallet i Sverige. Med förslagen om skatteskärpning kommer Sverige att skilja ut sig ytterligare genom att de svenska brytpunkterna försämras ytterligare.

Sverige har också högre marginalskattesats än något annat land. Maximalt kan marginalskatten i Sverige bli 60 procent, det vill säga för den som jobbar ihop 1 000 kronor extra går 600 kr i skatt och man får behålla 400 kr. Detta är följden av den s.k. värnskatten samt av att jobbskatteavdraget försämras för dem som jobbar och tjänar mycket (över 50 000 kr per månad).

Inom forskningen är det en väl etablerad slutsats att höga marginalskatter är skadliga. Incitamenten till arbete försämras, det lönar sig sämre att jobba extra, att ta större ansvar och att vidareutbilda sig. En samstämmighet finns kring bedömningen att ytterligare skatteskärpningar av de redan i utgångsläget höga marginalskatterna gör att skattebasen krymper så pass mycket att det offentligas skatteintäkter totalt sett minskar.

Eftersom skärpningar av de redan höga marginalskatterna dessutom innebär totalt sett minskade skatteintäkter, sker skärpningarna till priset av mindre utrymme för finanspolitiken, exempelvis minskade möjligheter för att stötta låginkomsttagare. En politik för skatteskärpningar i högre inkomstskikt kan alltså bara rättfärdigas om detta anses mer angeläget än att uppnå ökat finanspolitiskt manöverutrymme. Höjd marginalskatt får dessutom anses strida mot den s.k. arbetslinjen, alltså den princip som enkelt uttryckt går ut på att det ska löna sig att arbeta. Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget i sitt remissvar.

Läs mer här.

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist