Politiker har felaktig bild av företag

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Medianföretaget i Svenskt Näringsliv har sex anställda. Det är en nyttig påminnelse. Beslutsfattare kan inte skapa krångliga regler som fungerar för stora företag och tro att de ska fungera för ett företag med sex anställda eller ett ännu mindre företag. Ändå händer det hela tiden.

Entreprenörskapet byggs upp av väldigt många människor. Några driver stora företag, men de flesta företag är inte så stora.

Vill man att företagen ska frodas, att de ska växa, utvecklas och skapa nya jobb. Då behöver man ha siktet inställt på hur företagen ser ut. Man kan inte skapa krångliga regler som fungerar för stora företag och tro att de ska fungera för ett företag med sex anställda eller ett ännu mindre företag.

Ändå händer det hela tiden. Ibland erkänner beslutsfattare problemet och inför storleksgränser för att undanta de minsta företagen. Men storleksgränserna blir i sig problematiska. De skapar tröskeleffekter som gör att företagare tvekar att växa.

Gränserna kan också sättas orimligt lågt. En riksdagsmajoritet planerar att utvidga de lönekartläggningar som företagen tvingas göra för analysera löneskillnader mellan kvinnor och män.

Hittills har gällt att visserligen måste alla företag göra lönekartläggningar, men endast de som har minst 25 anställda behöver dokumentera kartläggningen.

Från och med nästa år utvidgar man på flera ledder. Kartläggningarna ska göras varje år, i stället för vart tredje. Dessutom ökar kraven på dokumentation. Företag med mellan tio och 24 anställda måste också börja dokumentera skriftligt. Företag med minst 25 anställda måste dokumentera mer jämfört med idag. Och de små företagen måste, precis som tidigare, kartlägga men slipper dokumentera.

Det blir helt enkelt ett sammelsurium av ökade krav och storleksgränser som blir svåra att hålla reda på. Ser man bara på dokumentationskravet så går vi från en situation där 16 000 företag tvingas dokumentera, till att 44 000 företag drabbas. Det är en ökning med 170 procent.

Ett företag med tio anställda är visserligen större än medianföretaget, men det är fortfarande ganska litet. Man kan fråga sig vad en dokumenterad kartläggning med så få anställda egentligen ska tjäna till och handen på hjärtat lär ett resultat bli att ett antal företagare ovetandes förvandlas till lagbrytare.

I andra regelverk finns inga storleksgränser alls. Det gäller exempelvis det nya förslaget om att företagen ska stå för 25 procent av sjukpenningkostnaden för långtidssjukskrivna. Här är reglerna tänkta att gälla lika för alla företag och det innebär stora risker för mindre företag som har otur. Får man två heltidssjukskrivna så kostar det cirka 60 000 kronor per år och får man tre sjuka så kostar det cirka 100 000 kronor.

Hur kommer det sig att det hela tiden läggs sten på börda? Varje enskild ny regel har så klart sina motiv, men den sammanlagda effekten blir orimlig för företagen.

En förklaring är att politikerna utgår från ett annat perspektiv.

Jag har använt Svenskt Näringslivs medlemsregister för att få fram den mediananställde. Det finns drygt 1,7 miljoner medarbetare i våra företag. Om man sorterar alla dem efter i hur stora företag de arbetar i så visar det sig att den mediananställde arbetar i ett företag med 236 anställda.

Den mediananställde arbetar med andra ord i ett väsentligt större företag än det företag som en medianföretagare driver. Företag med 236 anställda har HR-avdelningar, fackklubbar och administratörer som vet hur man sitter i arbetsgrupper och fyller i blanketter.

Det är troligt att politiker oftare utgår från den mediananställdes perspektiv än från en medianföretagares. I många fall är det naturligtvis fullt motiverat. Men när man ger sig in på att reglera företagen så borde man pröva att se saken ur det andra perspektivet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.