Sluta slå på den som ligger – satsa på en företagaragenda!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Den 13 april lägger regeringen fram vårbudgeten, i en tid när bekymrade bedömningar håller på att byta ut den ökade framtidstron som företagarna tidigare känt. "Det är förvånande att regeringen väljer att skicka så många negativa signaler till landets befintliga och presumtiva företagare", skriver Krister Andersson, skatteexpert.

Krister Andersson - 01

Det är kraftigt skadligt att beskatta aktiva företagare med upp till 60 procent i skatt på vinsten, menar skatteexpert Krister Andersson.

Regeringen ska snart lägga fram vårbudgeten. Det sker i en tid då många företagare blir allt mer oroliga för Sveriges framtid. Tidigare uppåtgående trender om ökad framtidstro håller i rask takt på att förbytas i mer bekymrade bedömningar. En oviss konjunkturutveckling i vår omvärld är en bidragande faktor men även rent inhemska frågor som ökade skatter och ökade offentliga utgifter ligger bakom. Sedan regeringen tillträdde har skattehöjningar genomförts eller aviserats på mer än 50 000 miljoner kronor. Dessa skatter ska i en eller annan form tas ur produktionen. Senast fick företagen veta att regeringen avser att ta bort avdraget för vissa representationskostnader. Det är en skatteskärpning på ytterligare nästan 1000 miljoner kronor.

Ett antal utredningar har dessutom getts i uppdrag att komma med ytterligare försämringar för företagen. Samtidigt stiger kostnaderna för sjukfrånvaron och arbetskraftskostnaderna för många av de anställda har ökat. I förlängningen finns dessutom anledning att räkna med höjda avgifter och skatter för att betala för storslagna investeringsprojekt som höghastighetsbanor för hundratals miljarder kronor.

Sysselsättningsläget är fortsatt dystert för stora grupper och integrationen av nyanlända till Sverige framstår som en utmaning i världsklass. Konkurrensen från omvärlden pågår för fullt utan att en trovärdig politisk agenda för fler och växande företag presenterats. De personer som ändå vågar satsa på företagande riskerar att bli personligt ansvariga för företagets skattebetalningar om verksamheten under någon tid inte går bra och bolaget får en skatteskuld. Staten förbehåller sig en gräddfil att utkräva skatteinbetalning framför alla andra borgenärer och risken för personlig konkurs med ett liv på bidrag på existensminiminivå blir verklighet för företagare som försöker bygga upp ett företag. En hållbar energipolitik lyser endast med sin frånvaro.

Kan det bli dystrare? Tveksamt, men när det är som mörkast är det läge att se möjligheterna. Inte minst den nya tekniken, digitaliseringen och delningsekonomin ger nya affärsmöjligheter för många entreprenörer. De stora och etablerade företagen tvingas av den internationella konkurrensen att ändra sina affärsmodeller. Antalet underleverantörer kommer att öka, liksom specialiseringen. Det öppnar upp inte bara för att privatpersoner kan bli lokala elproducenter utan även för att tjänster och funktioner kan utföras till lägre kostnad och av fler företagare.

Struktur- och skattepolitiken borde inriktas på att behålla de företag vi har och ge dem internationellt konkurrenskraftiga regler samtidigt som den nya delningsekonomin accepteras och anammas fullt ut. Många som idag inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden, och som därför hänvisas till bidrag, svartjobb eller till och med kriminalitet skulle kunna bli framgångsrika småföretagare om regelverken kraftigt förenklades och om skatteuttaget blev rimligare. Det behövs en omsättningströskel för när någon ska behöva börja hantera moms och skatter. De som trots allt vill tillägna sig dagens komplicerade regler ska naturligtvis få göra det, dock utan att för den skull tvinga alla andra att göra det samma. Visst finns det konkurrensaspekter att beakta men det borde ske genom att alla företag får en minskad regelbörda.

Behovet av komplicerade skatteregler skulle avsevärt minska om skattesatserna sänktes. Det finns ingen anledning att ha världens högsta marginalskatter på arbete med 70 procent (inklusive arbetsgivaravgifterna). Vidare är det kraftigt skadligt att beskatta aktiva företagare med upp till 60 procent i skatt på vinsten och att beskatta kapitalinkomster med 30 procent när andra länder har betydligt lägre skatt. Att ta ut skatt vid en inkomstnivå där en person inte ens lever på existensminiminivå är inte rimligt.

Ett eventuellt skattebortfall (slopad värnskatt skulle på sikt ge ökade skatteinkomster) kan mötas av en breddad mervärdeskatt om en grundlig översyn av möjliga utgiftsminskningar inte skulle räcka till.

Det är förvånande att regeringen väljer att skicka så många negativa signaler till landets befintliga och presumtiva företagare. Det är hög tid att komma med förslag som förbättrar möjligheterna att ha kvar huvudkontor i Sverige och anamma de möjligheter som de nya affärsmodellerna till följd av digitaliseringen och delningsekonomin ger upphov till.

Artikeln publicerades på DI Debatt den 28/3.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.