Sju åtgärder för att skapa fler första jobb

Vägen in på arbetsmarknaden är lång och snårig för utrikesfödda. Det första jobbet är ett avgörande steg på vägen för att bli en del i det svenska samhället och kunna ta sig vidare mot nya mål.

Under flera år har ett stort antal flyktingar och deras anhöriga sökt sig till Sverige. Men många utrikes födda har svårt att få ett jobb och etableringen av nyanlända är en av våra största samhällsutmaningar. Vi måste skapa ett system som gör det lättare att arbeta direkt när man kommer till Sverige. Människorna som kommer till Sverige vill inte stå vid sidan av och titta på. De behöver komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt för att få en försörjning och för att känna att de behövs.

Vi har listat sju åtgärder regeringen kan besluta om idag för att skapa fler första jobb:

 1. 1

  Skapa en introduktionsanställning för nyanlända och andra som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsformen är en vidareutveckling av YA-jobben som innebär att den anställda får ersättning upp till en viss del av kollektivavtalad ingångslön, samtidigt som staten bidrar med avskaffad arbetsgivaravgift. Kostnaden för arbetsgivaren behöver halveras. Anställningsformen ska vara öppen för alla företag och inte omfattas av LAS. Istället ska en prövning göras efter en tid om anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

 2. 2

  Öka flexibiliteten i SFI. Nyanlända måste kunna kombinera arbete med språkstudier i svenska utanför arbetstid, till exempel på kvällar och helger.

 3. 3

  Utveckla en matchningsanställning. Anders Lago, tidigare S-kommunalråd i Södertälje, har utrett en matchningsanställning för långtidsarbetslösa som kan användas för nyanlända. Den bygger på att bemanningsföretag engageras för handledning och kan skapa möjligheter för kortare uppdrag som en väg in på arbetsmarknaden. Detta arbete bör regeringen ta vidare.

 4. 4

  Bredda RUT och ROT. Taket för avdragen bör höjas och antalet tjänster som omfattas bli betydligt fler. I princip kan alla tjänster som privatpersoner köper omfattas av skattereduktionen.

 5. 5

  Gör det möjligt för asylsökande att försörja sig själva genom arbete. Förenkla regelverket för arbetstillstånd och kräv bättre samordning mellan myndigheterna.

 6. 6

  Omfördela resurser till Yrkeshögskola och Yrkesvux. Arbetsmarknadsutbildningen fungerar inte. Därför är det bättre om arbetssökande som behöver komplettera med en yrkesutbildning hänvisas till det ordinarie utbildningsystemet. Inför tydligare resultatstyrning.

 7. 7

  Konkurrensutsätt arbetsförmedlingen. Om fler aktörer, till exempel bemanningsföretag, får hjälpa till ökar chanserna att de som behöver stöd får effektiv hjälp att hitta jobb.