Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Blanketter för uppsägning eller avsked

Många företagare hamnar någon gång i en situation då de blir tvungna att säga upp eller avskeda någon av sina anställda.

Juridiken kring uppsägningar och avsked är ganska klurig och har du frågor kring detta vänder du dig till den medlemsorganisation du är medlem i..

Till höger på denna sida finns tre pdf-filer med blanketter som hjälper dig att få med alla nödvändiga uppgifter:

  • uppsägning på grund av arbetsbrist
  • uppsägning på grund av personliga förhållanden
  • avsked

Varje fil består av fyra sidor. Du ska fylla i den första och den tredje sidan som heter Besked och sedan skriva ut alla fyra sidorna.

De två första sidorna ska ges till arbetstagaren. Det är mycket viktigt att båda sidorna överlämnas till den berörde arbetstagaren. Sida nr två innehåller obligatorisk information, så kallad fullföljdshänvisning. Arbetstagaren ska således få de två första sidorna, det vill säga ett besked och en fullföljdshänvisning.

De sista två sidorna är för ditt interna bruk.

Det är naturligtvis viktigt att respektive besked blir korrekt ifyllt. Du kan behöva kontrollera i kollektivavtalet för att kunna ange rätt uppsägningstid om det är fråga om uppsägning.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist