Lätt att förenkla regler för hyresmoms

NYHET Publicerad

Sverige har onödigt krångliga och dyra regler för moms på lokalhyra. Räknat per företag går det åt en halv till en årsarbetskraft och cirka 50 årsarbetskrafter för Skatteverket. Reglerna kan förenklas och det utan att staten förlorar skatteintäkter.

Vi kräver att regeringen lättar regelbördan. Lokalhyra är enligt huvudregeln momsfri. Hyresvärden kan begära frivillig skattskyldighet, i realiteten ett måste för att få avdragsrätt för moms på kostnader för uthyrningen.

Alla företag som hyr ut lokaler i första-, andra- eller tredje hand eller bara vidarefakturerar en hyra träffas av detta. Cirka 28 000 företag är frivilligt registrerade. Ännu fler vidarefakturerar hyra med moms utan formell frivillig registrering. Det är ett mycket vanligt fel som medför stora risker och kostnader i form av skattetillägg och i värsta fall skadestånd.

Frivillig skattskyldighet medför en sanslös regelbörda. Uthyraren måste i en särskild ansökan, för varje lokal ange exakta kvadratmeter, hyresgästens momsregistreringsnummer och vilken verksamhet hyresgästen bedriver i lokalen.

Skatteverket ska sedan kontrollera alla uppgifterna och fatta beslut för varje lokal och fastighet. Samma procedur måste göras om när uppgifter ska ändras.

Allt detta för att någon vill betala moms. Det är bara att gratulera skattekonsulterna till ett regelverk som är en riktig guldgruva.

Ändrade och förenklade regler har utretts tidigare (SOU 1999:47, proposition 1999/2000:82) utan att ha lett till några förenklingar snarare till ett ännu värre getingbo. Med regeringens förenklingsmål är tiden nu mogen att rensa regelbördan.

Vi föreslår därför följande åtgärder:

  • obligatorisk momsskyldighet vid uthyrning av lokaler med frivillig möjlighet att undanta en hyresgäst.
  • frivillig skattskyldighet utan krav på anmälningsskyldighet eller beslut, som till exempel i Tyskland.

Det måste till en förändring. Med detta förslag som tagits fram av Fastighetsägarna Sverige och Svenskt Näringsliv tillsammans, och som även Företagarna ställer sig bakom, får regeringen en unik chans att åstadkomma en ordentlig sänkning av företagens administrativa kostnader och en förändring som verkligen känns hos företagen.

Här har vi företag som vill debitera och betala moms. Låt dem göra det på ett enkelt sätt.

Ulla Werkell skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Anna Sandberg Nilsson skatteexpert, Svenskt Näringsliv Annika Fritsch sakkunnig, skatteexpert, Företagarna