Nya tider för Europa

PRESSINBJUDAN Publicerad

Debatten om arbetstider har under de senaste åren svängt påtagligt i Europa. Efter flera år med kräftgång i den franska ekonomin är 35-timmarsveckan på reträtt i Frankrike. I Tyskland träffas inom industrin lokala överenskommelser om arbetstidsförlängningar. Årsarbetstider och arbetstidskorridorer ökar konkurrenskraften.

Även i andra länder ändras regelsystemen för att man i ökad utsträckning lokalt på företagen ska kunna komma överens om kostnadseffektiv anpassning till efterfrågan. Varför? Vad är det som har hänt?

I Sverige har vi under en följd av år förkortat arbetstiden inom till exempel industrin genom avtal. Hur står vi oss idag i Sverige i en internationell jämförelse? Vad betyder det nya läget för oss?

Detta är några av de frågor som vi tar upp på vårt seminarium den 1 juni.

Dag: Onsdagen den 1 juni 2005

Tid: kl 09.00-11.30

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm

Lokal: Flaggskeppet

Medverkande: Jan-Peter Duker, vice VD Svenskt Näringsliv, Gerda Kuylenstierna, arbetsmarknadsråd vid Svenska ambassaden i Berlin, Lars Calmfors, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Karl-Olof Stenqvist, förhandlingschef Teknikföretagen, Kerstin Brodowsky, VD Industri- och KemiGruppen och Tryggve Gustafsson, frilansjournalist.