Allt svårare för företag att hitta arbetskraft

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Svårigheterna finns inom hela näringslivet och i hela landet. Det visar Svenskt Näringslivs nya  . 

Rekryteringsproblemen får allvarliga konsekvenser för många företag. Vart tredje företag uppger att problemen hindrat en planerad expansion.

– Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna växa och skapa välstånd, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Andelen företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver har ökat kraftigt. För fyra år sedan svarade 53 procent av företagen som försökt att rekrytera att det varit svårt att hitta rätt kompetens. Idag har den andelen ökat till 72 procent, en ökning med 19 procentenheter.

– Det här visar att dagens politik inte fungerar. För att förbättra kompetensförsörjningen krävs nu bland annat riktade satsningar som höjer utbildningarnas kvalitet och som gör att de bättre motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Det behövs även breda reformer som gör arbetsmarknaden mer öppen och inkluderande.

Svårigheterna att hitta rätt kompetens visar att arbetskraftsinvandring fortsätter att fylla ett viktigt behov.

– Därför är det olyckligt att regeringen med stöd av LO vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Kompetensutvisningarna av människor som etablerat sig i Sverige och som har ett jobb måste upphöra. Det är orimligt att utvisa människor på grund av obetydliga misstag, säger Carina Lindfelt.