Årets Nicolinpris till Christina Wahlström

PRESSMEDDELANDE Publicerad

2017 års Nicolinpris tilldelas Christina Wahlström, grundare av kvinno- och barnhälsomottagningarna Mama Mia, och en pionjär inom välfärdsföretagande. 

2017 års Nicolinpris tilldelas Christina Wahlström, grundare av kvinno- och barnhälsomottagningarna Mama Mia, och en pionjär inom välfärdsföretagande. 

Juryns motivering lyder:

"Christina Wahlström har framgångsrikt kämpat för ökad mångfald, valfrihet och kundmakt inom vården. Hon är en driven entreprenör och en orädd debattör som inte räds monopolkramande politiker. Christina Wahlström har därmed gjort en betydande insats i Curt Nicolins anda."

Nicolinpriset delas ut årligen sedan 2006 av Svenskt Näringsliv. Priset ges till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda – det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige. Bland tidigare pristagarna återfinns Antonia Ax:son Johnson, Dan Olofsson och Johan Norberg. 

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01