Artonåringar nöjda med sommarjobb

PRESSMEDDELANDE Publicerad

8 av 10 artonåringar jobbade i somras. Nästan 9 av 10 bland dem anser att de blivit bra eller mycket bra bemötta av sin arbetsgivare och 2 av 3 menar att de fått en ersättning som bra eller mycket bra motsvarar det jobb de gjorde. Det visar en undersökning som företaget Rewind gjort på Svenskt Näringslivs uppdrag.

82 procent av artonåringarna anger i undersökningen att de arbetat minst fem dagar i sommar. Av de 18 procent som anger att de inte arbetet minst fem dagar i sommar har över hälften inte sökt något jobb. Bara 6 procent uppger att de sökt flera jobb utan att få något.

– Undersökningen visar tydligt att de allra flesta artonåringar som verkligen vill ha sommarjobb också ordnar det. Larmrapporter om att det inte längre finns sommarjobb att få, till exempel från regeringens utredare Anita Gradin som i våras föreslog att unga därför borde få bidra hela året, saknar täckning, säger Allan Åberg chef för Svenskt Näringslivs ungdomskommunikation.

Av dem som sommarjobbat har 55 procent arbetat i ett privat företag, 29 procent i offentlig verksamhet, 8 procent i en organisation och 6 procent har jobbat i egen regi. Bland dem som arbetat i privata företag tycker hela 72 procent att de fått en bra ersättning.

– Att så många sommarjobbare är nöjda med både bemötande och ersättning är särskilt glädjande. Att 4,5 procent anser att de blivit dåligt eller mycket dåligt bemötta/behandlade är självfallet otillfredsställande, men knappast unikt för sommarjobbare som arbetstagare. Föreställningen om utbredda missförhållanden i Sommarjobbssverige får inget stöd i den här undersökningen, menar Allan Åberg.

De fyra populäraste sommarjobbsbranscherna är handel, hotell/restaurang, vård/omsorg respektive industri. Ungefär hälften av alla sommarjobben återfinns i någon av dessa verksamhetsområden.

Att tjäna pengar och få erfarenhet är de i särklass viktigaste syftena med att sommarjobba. Men många anger också faktorer som att få lära sig något nytt, få träffa nya människor och att knyta kontakter för framtiden som viktiga i sommarjobbet.