Bra att värnskatten tas bort

PRESSMEDDELANDE Publicerad

– Mycket är bra i Sverige, men på centrala områden som arbetsmarknad och bostadsmarknad fungerar det mindre bra. Samtidigt blir den internationella konkurrensen allt tuffare. Därför behövs reformer för att Sverige ska fortsätta vara ett framgångsrikt land. Den överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tar vissa steg i rätt riktning. Det är viktigt att reformer nu snabbt genomförs. Det säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i en kommentar.

– Det är särskilt välkommet att värnskatten avskaffas nästa år. Sänkta marginalskatter underlättar kompetensförsörjningen och stärker samhällsekonomin. Detta är ett bra första steg.

– Det är också bra att hotet om vinstbegränsningar för välfärdsföretagen nu är undanröjt. Det skapar förutsättningar för ett bättre samarbetsklimat där företag och offentlig sektor tillsammans kan utveckla välfärden.

– En utredning om Las bör innefatta hela lagstiftningen och inte enbart turordningsreglerna. Sverige borde inspireras av det danska systemet för så kallad flexicurity. Bättre insatser vid arbetslöshet och större möjligheter till fortbildning kan kombineras med större möjligheter för arbetsgivarna att avgöra arbetsstyrkans sammansättning.

– För att klara kompetensförsörjningen behöver vi förbättra utbildningen på alla nivåer och satsa mer på de yrkesinriktade utbildningarna. Vi måste också riva hinder för företagare och entreprenörer, och stärka konkurrenskraften genom skatter som står sig väl i den internationella konkurrensen. 

– Sverige kan ha en välfärd i världsklass, men bara om vår konkurrenskraft också är i världsklass. Svenskt Näringsliv kommer att bidra med konstruktiva reformförslag som kan leda till fler företag, fler innovationer, fler jobb och ökat välstånd, säger Jan-Olof Jacke.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01