Bra med nya regler för arbets- och uppehållstillstånd

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Det finns ett stort behov av nya och modernare regler för arbets- och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar till det förslag som regeringen idag skickat ut på remiss.

I nära 40 år har det varit näst intill omöjligt för tredjelandsmedborgare att få arbeta i Sverige annat än tillfälligt. Bara ca 300 personer per år har fått permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl.

-Vi ser redan idag akuta bristproblem inom branscher som till exempel IT och bygg. Samtidigt vet vi att den demografiska utvecklingen kommer att förstärka rekryteringsproblemen framöver. En ökad arbetskraftsinvandring är en av flera faktorer som kan bidra till att minska bristen på kompentent arbetskraft, fortsätter Urban Bäckström. Andra sådana faktorer är minskad sjukfrånvaro, minskade förtidspensioneringar, tidigare inträde i arbetslivet mm.

Vi välkomnar därför att regeringen nu tar tag i frågan som vilat sedan KAKI-kommittén lämnade sitt förslag i oktober 2006.

I det förslag som presenterades idag behandlas flyktingar som nu finns i Sverige på ett alltför otillfredsställande sätt. Det borde bli lättare för sådana människor som har ett arbete och kan försörja sig och sin familj att få arbetstillstånd även om de fått avslag på sin asylansökan.

Att AMS blir den myndighet som ska avgöra vilka yrkeskategorier som ska omfattas av den nya regleringen om arbetssökarvisa är också förvånande. Detta borde arbetsgivarna få avgöra eftersom det är de som i varje enskilt fall har den kunskap som behövs.

Det har redan hörts kritik om att arbetskraftsinvandring innebär risk för lönedumpning. Mot det kan anföras att det inte finns någon anledning tro att efterfrågad arbetskraft som kommer in i redan existerande lönestrukturer i svenska företag skulle få lägre lön enbart av den anledningen att den inte är EU-medborgare. Dock är det oroande att protektionistiska argument nu allt oftare framförs från visst fackligt håll. Sveriges välstånd är byggt på frihandeln.

 

Kontaktpersoner