En vårbudget utan nödvändiga strukturreformer

PRESSMEDDELANDE Publicerad

– Trots en rekordstark konjunktur har regeringen kommit ännu längre från målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Inte heller når man överskottsmålet för de offentliga finanserna, enligt regeringens egna expertmyndigheter. Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommenterar till regeringens vårproposition.

– De kommande demografiska utmaningarna kräver en kombination av ansvarsfull finanspolitik och strukturella reformer som gör det mindre riskfullt att anställa människor långt från arbetsmarknaden.

– Tyvärr visar budgeten att regeringen inte tar dessa utmaningar på allvar. Det finns heller ingen strategi för hur nödvändiga effektiviseringar i offentlig sektor ska ske.

– Det är olyckligt att regeringen inte inser att företag och företagande är grunden för vår gemensamma välfärd. I stället för att stärka företag, företagande och jobbskapande fokuserar regeringen på valgodis.