Ett dråpslag mot välfärden

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Regeringen och Vänsterpartiet har idag lagt fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. 

– Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. 

– Om förslaget genomförs hotas minst åtta av tio företag inom skolan och omsorgen av nedläggning. Det skulle drabba 100 000-tals elever och omsorgstagare. Förslaget innebär att Sverige tar ett jättekliv tillbaka i utvecklingen mot de gamla monopolens tid, utan valfrihet och inflytande för den enskilde. 

– Att regeringen undantar vården och de ideella utförarna från vinstregleringen visar tydligt att regeringen är medveten om att förslaget slår hårt.

– Det är djupt tragiskt att regeringen snöat in sig på vinstfrågan, när välfärden har stora utmaningar framför sig och där de privata företagens bidrag med innovationer och hög kvalitet är nödvändiga. Detta är ett dråpslag mot den svenska välfärden, säger Carola Lemne.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01