Ett förlorat år för Sverige

PRESSMEDDELANDE Publicerad

År 2008 blir ett förlorat år för Sverige. Orsaken är inte bara den svagare internationella konjunkturen och högre importerad inflation, utan också onödigt höga skatter. Ändå växer Sverige bättre än många andra europeiska länder tack vare att stora grupper av sjukskrivna åter kommer i arbete. Detta har gynnat flera län som tidigare haft hög frånvaro som Uppsala, Norrbottens, och Gävleborgs län. Framöver tar dock Stockholm över som sysselsättningsmotor.

Flera europeiska länder smittas av den amerikanska bolånekrisen. Det dämpar tillväxten i Europa vilket får verkningar även på svensk ekonomi. Tillväxten i vår tjänsteexport halveras i år jämfört med 2007. Varuexporten är mer splittrad. Bilindustrin och dess underleverantörer drar ned på produktionstakten. Många företag i andra nischer ökar dock omsättningen och är påtagligt optimistiska.

Svenskt Näringslivs ekonomer konstaterar att inom många tjänstesektorer är framtidsutsikterna mer dystra. Detaljhandelsförsäljningen har nära nog stagnerat under våren.

En förklaring är att en hög importerad inflation på råvaror och livsmedel urholkar konsumtionen. Den importerade inflationen leder till ökade inkomster till statskassan av moms på till exempel livsmedel och bränsle. Med lägre utgifter än väntat för offentlig sysselsättning och ohälsa beräknas statskassan stärkas med 40 miljarder kronor jämfört med regeringens budget. De onödigt höga skatterna innebär en kraftig åderlåtning av ekonomin.

- I de flesta länder möter regeringar dessa trender med någon form av finanspolitisk stimulans, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

- Den svenska regeringen förvaltar emellertid ett rekordstort överskott i de offentliga finanserna samtidigt som offentlig sysselsättning dras ned och de disponibla inkomsterna knappt tillåts växa. I vår förra prognos väntade vi oss att BNP-tillväxten skulle dämpas till 1,9 procent 2008, men växa med 2,6 procent 2009, fortsätter Fölster.

- Vi antog då att regeringen skulle använda en liten del av budgetöverskottet för att stimulera ekonomin. Så blev dock inte fallet och vi har därför justerat ned BNP-prognosen till 1,7 procent 2008 och 2,3 procent 2009.