Fastighets varsel hotar konkurrenskraft och jobb

PRESSMEDDELANDE Publicerad

PRESSMEDDELANDE "Dagens varsel från Fastighets om strejk vid bland annat Ringhals kärnkraftverk och Volvo AB är oansvarigt och oproportionerligt. Fastighets hanterande av konfliktvapnet hotar både konkurrenskraft och jobb". Det säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.

– Stridsåtgärder av det här slaget, som drabbar områden där kollektivavtal redan är tecknade, utan någon rimlig proportion mellan syftet med åtgärden och skadan den orsakar, borde inte vara tillåtna.

– Hittills har alla efterföljande avtal följt industrins märke om 6,5 procent på tre år. Bland LO-facken har IF Metall, GS, Livs, HRF, Handels, Transport och Pappers tecknat avtal inom märket. Tyvärr respekterar Fastighets inte märket. De är uppenbarligen beredda att strejka för att tvinga sig till högre löneökningar än andra, och det är inte rimligt.

– I mer än två decennier har respekt för industrins märke bidragit till både konkurrenskraft och betydande reallöneökningar. Svenskt Näringsliv kommer att med kraft verka för att märket ska respekteras även framöver. Vi tar ansvar för en väl fungerande lönebildning och därmed för jobb och företagande i Sverige, säger Peter Jeppsson.