Förslaget om en sjukskatt kan dras tillbaka

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har idag för regeringen presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Därmed bör regeringen nu dra tillbaka förslaget om en sjukskatt.  

– Regeringen har tidigare lovat att dra tillbaka förslaget om en sjukskatt om arbetsmarknadens parter kan visa att de kan bidra till en inbromsning av sjukfrånvaron. Parterna har tagit uppgiften på allvar och har idag redogjort för regeringen hur detta kan ske. Vi har därmed levererat det regeringen efterfrågat, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

– Vi förutsätter nu att regeringen drar tillbaka ett förslag som skulle slå hårt mot jobben och öka utanförskapet. Dessutom har Försäkringskassan kraftigt reviderat ned prognosen för utgifterna för sjukfrånvaron. I den senaste prognosen ligger utgifterna 3 miljarder under årets anslag och sjukfrånvaron beräknas nu öka mindre än tidigare. Motivet att gå fram med sjukskatten faller därmed, fortsätter Carola Lemne.  

– Det är i huvudsak den offentliga sektorn som dras med hög sjukfrånvaro. Svenskt Näringslivs medlemmar, de privata företagen, är bäst i klassen och jobbar aktivt och kontinuerligt med att hålla sjukfrånvaron nere. Friska medarbetare är avgörande för att lyckas med verksamheten. Därtill betalar företagen redan och med råge till sjukkostnaderna genom arbetsgivaravgiften, säger Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se