Fredrik Persson vald till styrelseordförande för Svenskt Näringsliv

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Vid Svenskt Näringslivs stämma idag valdes Fredrik Persson till styrelseordförande.

– Jag tar detta uppdrag på största allvar. Svenskt Näringsliv ska vara en förändringskraft som gör att Sverige både klarar utmaningarna och tar vara på möjligheterna, säger Fredrik Persson.

– Svenskt Näringsliv är inte ett särintresse, vi är ett genuint allmänintresse. Vi arbetar uthålligt och långsiktigt för jobb och välstånd i Sverige.

Fredrik Persson har suttit i Svenskt Näringslivs styrelse sedan 2009. I november 2017 utsågs han av styrelsen till ordförande fram till dagens ordinarie stämma. Förutom uppdraget i Svenskt Näringsliv är Fredrik Persson styrelseordförande i JM och Internationella Handelskammaren i Sverige, samt bland annat ledamot i styrelserna för Electrolux och Hufvudstaden.

För ytterligare information: Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01