Hög tid att minska överbeskattningen!

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Regeringen fortsätter att beta av den digra lista av förslag som alliansen gick till val på förra hösten. Arbetet riktas in på att bryta det stora utanförskapet. Hittills har politiken varit lyckosam. Enligt Svenskt Näringslivs analys kommer beslutade reformer att långsiktigt öka sysselsättningen med ungefär 100 000 personer.

Sjukfrånvaron minskar och allt färre sysselsätts i dyra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta medför att statens finanser förbättras i rekordfart. Överskottet i statens budget väntas i år bli 3 procent av BNP.

Så här säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster i en kommentar till regeringens budget:

- Att samla stora överskott i ladorna är inte meningsfullt utan politiken bör inriktas på att minska överbeskattningen och öka effektiviteten i ekonomin.

- Regeringen har nu ett gyllene tillfälle att slå in på det långsiktiga målet att sänka det totala skattetrycket till genomsnittlig EU-nivå kring 40 procent av BNP.

- På kort sikt gäller det att hitta skattesänkningar som stimulerar sparandet och undviker en överhettningssituation med stigande inflation och räntor. En sådan skattesänkning vore sänkt kapitalinkomstskatt.

Det är, fortsätter Fölster, beklagligt att regeringen lägger så lite vikt vid de höga marginalskatterna för kvalificerad arbetskraft. Regeringen har inte följt upp skrivning om värnskatten som fanns i vårbudgeten. En utveckling mot plattare skatter är alldeles nödvändig.

När konjunkturläget medger har regeringen många handlingsalternativ som att slopa värnskatten, sänka den ordinarie statsskatten, höja brytpunkterna samt åtgärda arbetsgivaravgiften över förmånstaken.

- I årets budget finns för få kraftfulla åtgärder för att öka företagandet. Det har gjorts en del inom detta område, till exempel åtgärder som minskar regelkrånglet, men åtgärderna står inte på långt när i proportion till regeringens ambition inom detta område. Regeringen återkommer senare under hösten i detta ärende, men hittills finns inga indikationer på vilka regelförenklingar som kommer att lyftas fram.

 

Kontaktpersoner