Högre studier i Jönköping ger jobb allra snabbast

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Hur snabbt det går att få ett jobb som svarar mot utbildningen varierar kraftigt mellan landets högskolor. En avgörande faktor är hur samverkan mellan högskolor och företag under utbildningstiden ser ut. Ju bättre samverkan, desto större chans till anställning.

Hur konkurrenskraftiga de högre utbildningarna är framgår av rapporten ”Akademi eller verklighet”, som Svenskt Näringsliv presenterade på onsdagen. Rapporten kartlägger studenters väg till jobb och vilken samverkan med näringslivet som förekommer under utbildningen.

– Ju bättre denna samverkan är desto större är chansen att få en anställning som man utbildats till inom tre månader efter avslutad utbildning, säger Kristina Scharp, ansvarig för utbildningsfrågor inom Svenskt Näringsliv.

Dessutom visar rapporten att studenter som haft studierelaterad praktik också får en högre ingångslön – i snitt 800 kronor mer.

2 200 studenter med avlagda examina under 2005-2006 har tillfrågats. Resultatet visar både ett missnöje över hur samverkan med näringslivet fungerar och att studenterna bedömer utbildningens kvalitet efter hur denna samverkan ser ut.

Rapporten uppvisar stora skillnader mellan olika högskolor. På Handelshögskolan i Stockholm är till exempel 94 procent av studenterna nöjda med sin samverkan med näringslivet, medan endast 8 procent av studenterna vid ekonomiprogrammet på Södertörns högskola är nöjda.

– Vår rapport visar att kvalificerat arbete/praktik ger mer nöjda studenter och en bättre matchning mot relevanta jobb, avslutar Kristina Scharp.

För mer information kontakta:

Kristina Scharp, Svenskt Näringsliv 08-553 43 163

Joakim Bogdanoff, Svenskt Näringsliv 08-553 43 212

Fredrik Larsson, Rapportförfattare 0702-05 83 48

 

Läs hela rapporten

Akademi eller verklighet? »