Klimatpolitiken ökar världens koldioxidutsläpp

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Sverige kan paradoxalt nog öka de globala koldioxidutsläppen. Det är slutsatsen i en analys av de globala mekanismer den svenska klimatpolitiken utlöser, som Svenskt Näringsliv presenterade på onsdagen.

- Vare sig i Klimatberedningens arbete eller i förarbetena till höstens klimatproposition görs en ordentlig analys av de svenska åtgärdernas effekter på världens koldioxidutsläpp. När dessa ignoreras och fokus läggs snävt på att minska utsläpp i Sverige sker en helt felaktig prioritering av klimatåtgärder. En stor investering i tåg kan till exempel få mycket liten effekt på de globala koldioxidutsläppen, säger Stefan Fölster chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Svensk klimatpolitik kommer enbart att göra skillnad om Sverige anammar ett ”global impact target”, ett mål för svenska åtgärders globala effekt.

På flera viktiga områden behövs fördjupade analyser:

  • Målkonflikter
  • El-illusionen
  • ”Rebound”-effekten
  • Läckage
  • Inkomsteffekten
  • Felriktad innovation