Kommentar till regeringens vårproposition

PRESSMEDDELANDE Publicerad

- Den svenska ekonomin påverkas idag av två krafter. Dels den internationella skuldkrisen men också en alltmer globaliserad värld med tuff internationell konkurrens i snart sagt alla branscher. Den internationella skuldkrisen har regeringen hanterat väl, men jag saknar tydligt ledarskap och ett reformprogram för att förbättra våra möjligheter att skapa ett företagsklimat i världsklass. Det säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar till regeringens vårproposition.

– Globaliseringen är den kanske största omställningen av världsekonomin någonsin och det kommer att krävas ett omfattande reformprogram för att Sverige ska klara och kunna dra nytta av den hårdare internationella konkurrensen framöver.

– Regeringen borde till höstens budget återkomma med att teckna ett sådant större reformprogram som säkerställer att vi även i framtiden kan ha företag i världsklass som växer och utvecklar sina verksamheter i Sverige. Allt kan inte göras omedelbart, men att ha ett övergripande och långsiktigt program är något som brådskar. Därefter bör genomförandet ske så snart det är möjligt och de statsfinansiella restriktionerna medger.

– På kort sikt och med tanke på att det finns ett begränsat reformutrymme i höstens budget så borde regeringen prioritera åtgärder för att få in fler på arbetsmarknaden. Vi såg i vår senaste rekryteringsenkät fortsatta problem med mismatch på arbetsmarknaden – trots hög arbetslöshet har företagen svårt att rekrytera.

– En rejäl reformering av Arbetsförmedlingen som innebär att fler aktörer får konkurrera om att vara bäst på att förmedla jobb till människor som står utanför arbetsmarknaden är ett viktigt första steg. Det finns exempel i omvärlden, till exempel Australien, som regeringen borde studera, säger Urban Bäckström.