Mycket glädjande att regeringen drar tillbaka förslag om sjukskatt

PRESSMEDDELANDE Publicerad

– Det är mycket glädjande att regeringen nu drar tillbaka det hårt kritiserade förslaget om en sjukskatt. Det är en seger för det sunda förnuftet, men också för en stark och engagerad företagarrörelse. Det säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar till regeringens besked idag. 

– Sjukskatten var ett dåligt förslag med en rad skadliga effekter. Människor med sjukdomshistoria skulle fått svårare att få jobb. För företagen skulle det blivit ett större risktagande att anställa. Sjukskatten skulle ha slagit hårt mot jobben och lett till ökat utanförskap. 

– Förslaget väckte starka reaktioner bland företagen. Många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har varit mycket engagerade i kampen mot förslaget. Deras stora engagemang är en viktig orsak till att regeringen nu backar.

– I det privata näringslivet är problemen med sjukfrånvaro betydligt mindre än i den offentliga sektorn. Det beror på att praktiskt taget alla företag arbetar aktivt för god arbetsmiljö och friska medarbetare, det är förutsättningar för att klara verksamheterna. 

– I våra möten med regeringen har vi kunnat visa på visa hur ambitiöst det jobbas, inte minst på företagsnivå men också partsgemensamt mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Tillsammans med det starka opinionstrycket bidrog det till att regeringen nu dragit tillbaka förslaget, avslutar Carola Lemne.