Nya lagar hotar kollektivavtalen

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Vill LO värna kollektivavtalen borde LO kräva att regeringen stoppar de nya arbetsmarknadslagar som nu förbereds. De hotar inte bara jobben, de minskar också arbetsgivares tilltro till kollektivavtalen.

Så kommenterar Svenskt Näringslivs vice VD, Jan-Peter Duker, den LO-kampanj för kollektivavtalen som startar i dag.

– Vi har hittills varit mycket bestämda med att vi också slår vakt om kollektivavtalen. De gör det möjligt att i direkta förhandlingar mellan parter – och utan inblandning från regering och riksdag - komma överens om sådant som passar arbetslivet och även enskilda branscher. Nu aktuell lagstiftning, bl a om rätt till heltid för deltidsanställda, ser vi som ett direkt brott mot denna princip, säger Duker.

– Det som sker nu liknar vågen av arbetsrättslig lagstiftning på 70-talet, hävdar Duker. Mycket av den lagstiftningen var och är direkt skadlig för arbetsmarknaden och gör att arbetsgivare drar sig för att anställa. Rätten till heltid – som enligt lagförslaget ytterst kan komma att avgöras av domstol – hårdare bestämmelser för visstidsanställning och ökat rehabiliteringsansvar i företagen minskar ytterligare företagens intresse för att anställa.

– Ska kollektivavtalssystemet kunna bestå borde LOs ansträngningar inriktas på att stoppa dessa lagförslag. LO skulle kunna värna kollektivavtalen bättre genom att gå med på moderniseringar, inte minst när det gäller hur konflikträtten utnyttjas.

Jan-Peter Duker pekar särskilt på de många exempel på missbruk av konfliktvapnet som inträffat under senare år.

– Industriavtalets parter har insett vikten av ansvarsfullt agerande, men det finns också fackförbund, som beter sig som kollektivavtalens ”dödgrävare”, menar Duker. Vi har i flera rapporter dokumenterat detta.