Pressinbjudan: Strejker och samhällsviktig verksamhet – räcker dagens regler?

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv arrangerar ett seminarium om skyddet av samhällsviktig verksamhet i samband med konflikter på arbetsmarknaden. Seminariet ska bidra till en allsidig belysning av en komplex fråga.

Vad är samhällsviktig verksamhet i vår digitaliserade tid?  Hur ser regleringen för att förhindra samhällsfarliga strejker ut i olika sektorer och i andra länder? Räcker regleringen som den ser ut i dag – om inte, vilka vägar finns att gå?

Bland de medverkande:

Claes Stråth, fd GD, Medlingsinstitutet
Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen
Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist, LO
Peter Jeppsson, vice VD, Svenskt Näringsliv
Anna-Karin Hatt, VD, Almega

Tid: Tisdagen den 24 januari 2017 kl. 09.00-10.45. Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.40.
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, lokalen Styrelserummet.