Reepalus utredning ett slag mot hela företagsamheten

PRESSMEDDELANDE Publicerad

– Ilmar Reepalus utredning föreslår allvarliga försämringar av den svenska välfärden. Om de genomförs skadas hundratusentals kunder, medarbetare och ägare i väl fungerande, seriösa företag. Det säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

– När företagandet som verksamhetsform missgynnas blir resultatet mindre mångfald och valfrihet för svenska elever, patienter och vårdtagare. Dessutom stryps innovation och förnyelse i de sektorer som behöver dem allra mest.  

– Förslaget att med lag reglera vinsterna för välfärdsföretag är ett slag mot hela den svenska företagsamheten, en attack mot grundprinciperna för ett fritt näringsliv och i förlängningen även på välstånd och välfärd.  Bakom förefaller ligga en ovilja att förstå hur företag fungerar, vilka drivkrafter de har, och hur lönsamhet bidrar till effektivitet och utveckling. Minskad mångfald och konkurrens kommer att kosta skattebetalare och samhälle oändligt mycket mer än de intäkter som teoretiskt framräknade gränser för ”övervinster” kan ge.

– Det är allvarligt att regeringen riskerar att ta omfattande politiska beslut utifrån myter och felaktiga föreställningar om hur välfärden fungerar. Fokus nu borde istället vara på hur vi kan dra maximal nytta av företagande i offentlig verksamhet och hur näringslivets förmåga till innovation och produktivitetsutveckling kan arbeta för skattebetalarna, säger Carola Lemne.  

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01