Regeringen använder ett reformutrymme som inte finns

PRESSMEDDELANDE Publicerad

PRESSMEDDELANDE – Regeringen använder ett reformutrymme som inte finns. I ett balanserat konjunkturläge borde man vara mer försiktig med de gemensamma resurserna och arbeta för bättre kostnadskontroll inom den statliga sektorn. Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till budgeten.

– Att fortsätta höja marginalskatten missgynnar utbildning, flit och företagsamhet. Sammantaget får ytterligare 150.000 inkomsttagare högre marginalskatt med regeringens politik. Totalt kommer efter regeringens försämringar 1,3 miljoner personer, motsvarande var tredje heltidsarbetande, få behålla mindre än häften av en inkomstökning.

– Svenska företags konkurrenskraft behöver stärkas och det är svårt att se några åtgärder i budgeten som på allvar hjälper till med detta. Tvärtom införs kemikalieskatter vid årsskiftet och frågan om kilometerskatter är fortfarande aktuell.

– Att sysselsättningen ökar när konjunkturen går bra är ingen nyhet. Regeringens uppgift är att långsiktigt få ner arbetslösheten och tyvärr är risken stor att den kommer att ligga kvar på ungefär nuvarande nivå, nära 7 procent. Problemet med bristande utbildningsnivå bland flyktinginvandrare underskattas.

– Osäkerheten kvarstår för företag inom vård, skola och omsorg. Uppenbarligen fortgår planerna för vinstreglering av alla dessa verksamheter, något som självklart bidrar till osäkerhet för näringsidkare, elever, föräldrar och patienter, säger Bettina Kashefi. 

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01