Regeringens förslag på sjukfrånvaro-området hotar välfärden

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Det är synd och skam att regeringen lägger fram ett förslag som innebär att företagen ska tvingas att betala flera gånger för regeringens egna misslyckade politik på sjukfrånvaroområdet. Det säger Göran Tunhammar VD Svenskt Näringsliv som en kommentar till regeringens vårproposition.

– Om regeringen tror att införandet av ett högkostnadsskydd lugnar landets småföretagare så bedrar man sig, menar Göran Tunhammar. Ökade kostnader på företagen minskar inte sjukfrånvaron.

Med denna politik skickar regeringen och stödpartierna ett tydligt budskap – det ska bli mer riskfyllt att bedriva företag i Sverige. Detta är helt fel signaler till företagarna och självfallet kommer Svenskt Näringsliv att jobba hårt för att detta förslag inte ska bli verklighet och att det blir stopp för ytterligare pålagor på grund av sjukfrånvaroutvecklingen på företagen.

– Regeringens politik stärker oss i vår uppfattning att det är viktigt för landets företagare att vi får en sjukförsäkringsmodell som kan fredas från politiken och som fungerar som en riktig försäkring, avslutar Göran Tunhammar.