Rimligt att politiken griper in om de branschvisa samtalen misslyckas

PRESSMEDDELANDE Publicerad

– Sverige står inför en stor och växande utmaning med allt fler lågt utbildade arbetslösa. Det förslag som partierna inom alliansen idag presenterat för fler enkla jobb innehåller flera positiva komponenter. För att fler med kort utbildning ska kunna komma i arbete behövs inte bara mer utbildning utan också lägre kostnad, mindre krångel och lägre risk att anställa, säger Carola Lemne i en kommentar. 

– För en del som står utanför arbetsmarknaden kan avtal mellan parterna bidra till att sänka trösklarna. Kollektivavtal om lön och andra villkor tecknas i Sverige på branschnivå av arbetsgivarförbund och fackförbund. Det pågår redan samtal om förenklade anställningsformer som skulle kunna göra det mindre kostsamt att anställa personer utan formell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Om dessa samtal misslyckas, och för de grupper där kollektivavtal inte är lösningen, är det rimligt att politiken griper in och lagstiftar utan parternas medverkan, säger Carola Lemne.