Svenskt Näringsliv stämmer SPP Liv

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svensk Näringsliv har idag ansökt om stämning av SPP Liv i Stockholms tingsrätt.

Bakgrunden till stämningen är att SPP Liv ej värdesäkrat pensionerna för pensionerade medarbetare i Svenskt Näringsliv – och de organisationer som 2001 gick upp i Svenskt Näringsliv – i enlighet med vad ITP-planen föreskriver.

– Ett bifall till vår talan innebär att SPP Liv tvingas fullgöra sina skyldigheter mot våra pensionärer på samma sätt som de som har sina ITP pensioner hos Alecta och FPG/PRI, säger Svenskt Näringslivs chefsjurist Anders Thorstensson.

Stämningsansökan gäller de belopp som Svenskt Näringsliv hittills betalt ut till sina pensionerade medarbetare för att hålla dem skadeslösa. Frågan om utebliven värdesäkring är dock av principiell betydelse för framtida pensionsutbetalningar från SPP.

Anders Thorstensson:

– Vi har tvingats konstatera att trots Svenskt Näringslivs kontakter med bolaget i frågan har SPP Liv inte varit villigt att ta sitt ansvar för att följa ITP-planen.

1997 överförde Alecta till SPP Liv de ITP-försäkringar där arbetsgivaren inte hade kollektivavtal. Försäkringarna överfördes på oförändrade villkor. I samband med detta skrev följaktligen SPP Livs dåvarande VD till de ca 9000 berörda arbetsgivarna:

”Flyttningen innebär inte någon förändring av villkor eller regler för till exempel återbäring eller premier.”

2001 sålde Alecta SPP Liv till Handelsbanken. Sex år senare sålde Handelsbanken SPP Liv till Storebrand. 2006 omvandlades SPP Liv till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag.

Anders Thorstensson:

– Dessa förändringar innebar ingen rätt att ändra försäkringsvillkoren, men SPP Liv har ändå sedan ensidigt ändrat försäkringsvillkoren och anser sig nu inte vara skyldigt att följa de villkor som gällde vid Alectas försäljning av SPP Liv.

– Det är beklagligt att vi nu ser ut att ha en flerårig juridisk process framför oss i en fråga som både juridiskt och moraliskt ger klara handlingsdirektiv till SPP Liv att uppfylla sina förpliktelser mot våra pensionerade medarbetare.

 

Kontaktpersoner