"Ungdomar bör lyssna till sig själva" - Alla Sveriges 18-åringar får Äntligen 18! Svenskt Näringslivs guide till vuxenlivet

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Sex av tio 18-åringar känner en stark oro inför de val de måste göra som vuxna, till exempel studieinriktning eller yrkesval. Det framgår av den TEMO-undersökning som presenterades vid en pressträff idag när Svenskt Näringsliv lanserade sin vuxenguide till landets 18-åringar, boken Äntligen 18!

– Dagens unga tycker inte att de fått tillräckligt med information om vuxenlivets krav och möjligheter. Den luckan försöker vi fylla med boken Äntligen 18!, säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar.

I dagarna kommer landets närmare 100 000 unga, som fyller 18 i år, att få boken hem i brevlådan.

– Unga idag har många fler valmöjligheter än äldre generationer, val som ibland kan uppfattas som krav. Det skapar lätt en oro och vilsenhet. Därför är temat för vuxenguiden: Du måste inte! Det är en uppmaning till de unga att de i första hand ska lyssna till sig själva och inte kvävas av krav utifrån, förklarar Cecilia Johansson, ansvarig för Svenskt Näringslivs ungdomsinformation.

I samband med presentationen av Äntligen 18! offentliggjordes en TEMO-undersökning om ungdomars inställning till arbetslivet, företagande, skolan och vuxenlivet.

Bland annat har ungdomars syn på arbetslivet undersökts:

  • Det mest oroande för de unga är att inte kunna få ett bra jobb.
  • Fyra av tio unga likställer trygg anställning med att jobba på ett företag som uppskattar sina medarbetare. Det är fyra gånger fler än som ser fasta arbetstider som trygghet.
  • Åtta av tio tycker att kvaliteten på utförda arbetsuppgifter ska bestämma lönen, medan endast två av tio framhåller anställningstid.

Äntligen 18! innehåller - förutom reportage om företagsamma människor som racingstjärnan Kenny Bräck och modedesignföretaget Whyred - information om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, tips och checklistor om att söka jobb, förhandla lön, studera, välja karriär, flytta och jobba. Sådant som en nybliven vuxen behöver veta helt enkelt.

 

Kontaktpersoner