Välkommet riksdagsbeslut om offentlig upphandling

PRESSMEDDELANDE Publicerad

"Det är glädjande att riksdagen idag röstat ja till allianspartiernas motion om offentlig upphandling. Regeringens förslag var illa underbyggt och skulle orsakat betydande problem." Det säger Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne i en kommentar.

– Det finns flera stora utmaningar när det gäller offentlig upphandling. En är att konkurrensen är alldeles för dålig. Sverige är det land inom EU som har högst andel upphandlingar där det bara kommer in ett enda anbud. Vi är dessutom ett av två länder inom EU där minst andel av de offentliga affärerna går till små och medelstora företag. Detta slår mot företagande och jobb i hela landet.

– Ett annat problem är bristen på uppföljning. I ungefär hälften av kommunerna sker ingen uppföljning alls. Det gör att oseriösa företag, som inte har för avsikt att leva upp till de ställda kraven, kan vinna upphandlingar eftersom de vet att de inte kommer att kontrolleras.

– Regeringens lagförslag hade inte löst något av dessa problem. Istället skulle krånglet blivit värre, konkurrensen sämre och seriösa företag fått ännu svårare att vinna upphandlingar. För att få verklig ordning och reda i offentlig upphandling krävs att kommunerna gör professionella upphandlingar och följer upp dem på ett lika professionellt sätt.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/  Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.