Både företagare och politiker måste planera för generationsskiften

RAPPORT Publicerad

Rapporten innehåller ett antal viktiga punkter för företagare som förbereder generationsskifte. Rapporten innehåller också ny statistik från SCB som visar andelen företagare som är 50 år eller äldre fördelat per kommun och fördelat länsvis. Med denna rapport vill Svenskt Näringsliv dels beskriva omfattningen av problemet av de många generationsskiften svenska företag står inför och dels ge företagare en praktisk vägledning för vad de bör tänka på inför ett generationsskifte. För att klara generationsskiftet gäller det att börja i tid. Detta gäller både för landets företagare och för landets politiker. Företagare måste tänka igenom, förbereda sig själva och sitt företag på framtiden. Politikerna måste snarast skapa förutsättningar för lyckade generationsskiften genom att avskaffa arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna.

Författare