Baksidan med institutionellt kontrollägande

RAPPORT Publicerad
33641_Baksidan_med_kontrollagande_webb.pdf

33641_Baksidan_med_kontrollagande_webb.pdf

Den stora och växande andelen institutionellt ägande på börserna världen över, har inte haft sin motsvarighet i ett ökat institutionellt kontrollägande. Framväxten av ett omfattande institutionellt sparande medför med nödvändighet att den relativa kapitalandel som det privata kontrollägandet bygger sin maktställning på, med tiden blir allt mindre. Detta har varit en mycket påtaglig utveckling i Sverige.