Fakta om Sveriges ekonomi 2001

RAPPORT Publicerad

Frågor om Sveriges ekonomi har blivit allt viktigare i samhällsdebatten. Det finns ett stort behov av aktuella fakta om den ekonomiska verklighet som landet befinner sig i. Därför ger vi ut Fakta om Sveriges ekonomi. Vi hoppas att denna faktasamling både skall sprida kännedom om Sveriges ekonomi och stimulera till diskussion om vad som krävs för att vi skall kunna lösa de problem som finns i den svenska ekonomin. Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om grundläggande ekonomiska frågor: journalister, lärare, studerande, företagsledare, politiker, fackföreningsfolk m fl.

Fakta om Sveriges ekonomi presenteras i ett sextiotal diagram och tabeller tillsammans med korta kommentarer. Boken är även översatt till engelska. Både den svenska och engelska versionen av boken finns på Internet (www.svensktnaringsliv.se).

Författare