Fakta om Sveriges ekonomi 2002

RAPPORT Publicerad

Målsättningen för Svenskt Näringslivs verksamhet är att skapa goda förutsättningar för tillväxt så att Sverige inom tio år åter kan vara ett av världens fem rikaste länder. För att lyckas med detta krävs en bred intressegemenskap i samhället kring värdet av företagande och företagsamhet.

Svensk ekonomi är ofta i fokus i samhällsdebatten, vilket gör att det finns ett stort behov av aktuell fakta om den ekonomiska verklighet som landet befinner sig i. Därför ger Svenskt Näringsliv ut Fakta om Sveriges ekonomi. Vår förhoppning är att denna faktasamling ska sprida kännedom om Sveriges ekonomi samt även stimulera till diskussion om vad som krävs för att lösa de problem som finns i den svenska ekonomin

Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om grundläggande ekonomiska frågor; företag, journalister, politiker, studerande, lärare, fackföreningar med flera. Fakta om Sveriges ekonomi presenteras i ett sjuttiotal diagram och tabeller tillsammans med kommentarer. Skriften finns både i tryckt form och på Svenskt Näringslivs hemsida.

Författare