Fakta om Sveriges ekonomi 2004

RAPPORT Publicerad

Svenskt Näringslivs uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att lyckas med detta krävs en bred intressegemenskap i samhället kring värdet av företagande och företagsamhet. Det är genom framgångsrika företag som den svenska välfärden tryggas och vidareutvecklas.

Svensk ekonomi är ofta i fokus i samhällsdebatten, vilket gör att det finns ett stort behov av aktuell fakta om den ekonomiska verklighet som landet befinner sig i. Fakta om Sveriges Ekonomi 2004 hoppas vi kan bidra till att öka kunskapen och stimulera till diskussion om vad som krävs för att lösa de problem som finns i den svenska ekonomin och hur man istället kan skapa goda förutsättningar för en ökad tillväxt.

Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om grundläggande ekonomiska frågor; företag, journalister, politiker, studerande, lärare, elever, fackföreningar med flera. Fakta om Sveriges ekonomi presenteras i ett sjuttiotal diagram och tabeller tillsammans med kommentarer.

Författare