Fakta om Sveriges ekonomi 2005

RAPPORT Publicerad

Svensk ekonomi är ofta i fokus i samhällsdebatten, vilket gör att det finns ett stort behov av aktuell fakta om den ekonomiska verklighet som landet befinner sig i. Genom Fakta om Sveriges Ekonomi 2005 hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen och stimulera till diskussion om vad som krävs för att lösa de problem som finns i den svenska ekonomin och hur man istället kan skapa goda förutsättningar för en ökad tillväxt.

I Fakta om Sveriges ekonomi 2005 beskriver vi den ekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna och belyser flera av Sveriges strukturella problem. I boken presenteras ett sjuttiotal diagram och tabeller tillsammans med kommentarer.

Författare