Fördelning av tid och inkomst

RAPPORT Publicerad
Tvärtemot vad som antas i t.ex. klassisk socialistisk teori arbetar i dagens Sverige de lågavlönade minst, och de högavlönade mest. I motsats till vad som är fallet avseende monetär köpkraft har de med högst inkomster avsevärt mindre fritid än de med lägre inkomster. Den fjärdedel svenskar med högst inkomster arbetar 64% fler timmar än den fjärdedel med lägst inkomster.

Författare